Home    Therapie    Artsen    ISL    Mening    Contact   
Behandelbare plaatsen  

Mogelijkheden  

De NETWERK-therapie  

Voorlichting  

Therapie-ondersteuning  

Veel gestelde vragen   

Kosten  

Resultaten  

YouTube Movies  

 Veel gestelde vragen

Kan ik met de hulp van injectie-Lipolyse afvallen?

De therapie is niet geschikt voor gewichtsvermindering. Het heeft als doel plaatselijk storende vetkussentjes te verminderen zoals bijv. een onderkin, lovehandles, maag rol of de achterkant van de bovenarm.

<bVoor welke plaatsen op het lichaam is de injectie-Lipolyse bijzonder geschikt? </b>

Bijzonder ideaal zijn de gebieden met zacht lichaamsvet op de buik, in het gelaat, binnenkant van de bovenbenen en de heupen. Goede resultaten worden ook bereikt bij cellulitebehandeling.

Verdwijnen de door de injectie-Lipolyse opgeloste vetkussentjes duurzaam? Hoelang houden de resultaten aan?

Eenmaal opgeloste vetcellen komen, volgens de huidige stand van onze kennis, niet meer terug. Daardoor is het mogelijk vetophopingen duurzaam te verminderen. Als uw gewicht niet veranderd, blijven de resultaten constant.

Wat is het bijzondere voordeel van de injectie-Lipolyse?

De injectie-Lipolyse maakt een duurzame vermindering van vetkussentjes mogelijk, vooral op die plaatsen die door diëten of sport niet verminderen. De behandeling neemt weinig tijd, behoeft geen verdoving en is risicoarm. Ook vallen de beperkingen in arbeidsgeschiktheid weg, behalve bij de behandeling van het gelaat door de optredende zwelling.

Hoe beslis ik, of een injectie-Lipolyse of een liposuctie voor mij zinvoller is?

Lange tijd was de liposuctie de enige mogelijkheid, vetophopingen gericht te verwijderen. Met behulp van de injectie-Lipolyse is het intussen ook mogelijk de vetkussentjes, met minimale inzet, te verwijderen. Het wezenlijke verschil bestaat daaruit, dat de injectie-Lipolyse een niet-operatieve behandelingsmethode is, terwijl de Liposuctie een operatieve ingreep vergt. Bij de liposuctie wordt het vet in één zitting verwijderd. De injectie-Lipolyse wordt in meerdere sessies uitgevoerd en bereikt in enkele maanden een langzame verandering in de lichaamscontouren. De injectie-Lipolyse is bovendien een ideale behandelingsmethode na een liposuctie om resterend vetweefsel te verwijderen of een egalisatie van de huid te bewerkstelligen. In alle gevallen geldt dat de behandeld arts het beste kan bepalen welke methode voor u het meest aangewezen is.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

In de regel zijn 2-4 toepassingen met een tussenpoos van 8 weken voldoende.

Is de behandeling van de injectie-Lipolyse pijnlijk?

Daar het om onderhuidsweefsel gaat waar slechts weinig zenuwvezels zijn, zijn de injecties niet pijnlijk. U voelt even de prik door de huid en daarna treedt een lichte jeuk op.

Vergoed de ziektekostenverzekering de behandeling?

Normaal betaalt de verzekering geen kosten voor puur esthetische therapieën. Indien het vetweefsel betreft, welke tot gezondheidsproblemen leiden, zoals bijv. Lipomen, kunt u het beste vooraf met uw zorgverzekering overleggen of een vergoeding mogelijk is.

Welke risico’s zijn er verbonden aan een injectie-Lipolyse?

Onmiddellijk na de therapie ontstaat er een lichte zwelling met drukgevoeligheid, ook roodheid en/of jeuk kan optreden welke maximaal 4 tot 6 dagen aanhouden. U moet de eerste 3 dagen massage, sauna of sport vermijden. In sporadische gevallen kunnen verhardingen optreden, die na 2-6 weken oplossen. In het geheel is deze procedure als arm aan bijwerkingen te klasseren. Er zijn minimale risico’s met in achtneming van gezondheidsvoorwaarden resp. beperkingen mits u door een opgeleide NETWERK-Lipolyse arts behandeld wordt.

Voor wie is de behandeling met de vet-weg-injectie niet geschikt?

Een behandeling met de injectie-Lipolyse is niet geschikt en mag niet uitgevoerd worden bij minderjarigen of kinderen, bij zwangere of borstvoeding gevende moeders en bij bepaalde chronische aandoeningen. Meer gedetailleerde informatie, over de geschiktheid van de therapie voor u, geeft een gecertificeerd NETWERK-Lipolyse arts u graag in een persoonlijk gesprek.

    © 2006-2016 by Lichtblick GmbH Impressarium