Home    Therapie    Artsen    ISL    Mening    Contact   
Controle van de arts   

 Controle van de arts


Zoals u al weet, handelt het zich bij de Lipolyse therapie om het inzetten van een substantie, fosfatidylcholine, dat voor subcutane injectie in het vetweefsel niet geregistreerd is. Fosfatidylcholine is een natuurlijke soja lecithine dat ook in het lichaam in grote hoeveelheden voorkomt. Het wordt o.a. gebruikt bij vetophopingen in de bloedvaten, bij een te hoge cholesterol, als leverbeschermingsmiddel, als middel om de ademhaling bij vroeg geboren baby's te vergemakkelijken.

Voor uw eigen gezondheid moet u daarom altijd naar het waarom van aanbiedingen vragen en deze controleren. Wij hebben hier voor u de belangrijkste criteria, die u in uw adviserend gesprek bespreken moet, geformuleerd.

Volgens welke methode behandelt de arts, volgens de Braziliaanse methode of volgens de NETWERK-methode? De veroudere Braziliaanse methode komt niet overeen met de Europese standaards en heeft een wezenlijk geringere werking. Deze methode wordt door ISL om redenen van kosten en gevaren niet uitgevoerd.

Is het advies van de arts omvangrijk geweest en werd U over alle, ook onwaarschijnlijke risico's ingelicht?

Heeft de arts een omvangrijke bevraging (Anamnese) doorgevoerd? Een anamnese is een bestandsopname van uw vroegere ziektes, uw familiaire belasting, uw risicofactoren en het onderzoek of de behandeling voor u geschikt is. Dit wordt in NETWERK-Lipolyse middels een nauwkeurig anamneseblad uitgevoerd, waaruit de behandelende arts kan afleiden of er voor u individuele risico's bestaan, waaruit blijkt dat een behandeling voor u niet geschikt is.

Hoe duur is de therapie? Wees wantrouwig tegenover goedkope aanbiedingen. U kunt ervan uitgaan, dat deze arts volgens de verouderde Braziliaanse methode werkt, die minder goede resultaten levert of goedkopere injectie vloeistof gebruikt die niet voldoet aan de NETWERK standaard.

Bij wie heeft de arts deze therapie geleerd? Bezit hij een NETWERK-certificaat? Vraag gerust naar een certificaat. De behandeling lijkt in het begin erg gemakkelijk te zijn, opgeleide artsen hebben echter onvergelijkbaar betere resultaten.

    © 2006-2016 by Lichtblick GmbH Impressarium